Martin Hood appointed on the CHASA Firearm Portfolio Team

The South African Hunters Confederation is pleased to announce that well known firearm specialist attorney Martin Hood has been appointed as LEGAL SUPPORT TO THE CHASA FIREARM OWNERSHIP PORTFOLIO. This is a key portfolio in the CHASA stable and having someone with the experience and ability of Martin on this team takes us to new levels in our capacity to defend our member‟s interests in this critical area.

 

This portfolio has been ably managed by Neil Jones of the Bushveld Conservation Bureau (BCB) for many years, and with Martin‟s support coupled with Neil‟s long, dedicated service credentials CHASA is well positioned to continue working with fellow organisations as well as government departments to ensure fair and efficient implementation of firearm ownership legislation. Martin will also be taking on the role of chief spokesperson for firearm affairs for CHASA within his mandate.

Martin is well acquainted within CHASA structures having previously represented SAGA at many CHASA Board Meetings in the past, but as a recent fully fledged Board Member himself, (now representing CTSASA) his consequent eligibility to hold such a critical supportive role is very welcome news for all CHASA members and indeed firearm owners in South Africa.

Further information or requests for interviews or commentary on firearm matters from the media may be channelled through the CHASA Admin Office at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stephen Palos

CHASA Chairman

15 July 2014

stephen palos signature

Martin Hood aangestel op CHASA Vuurwapen Portfolio Span

Vir die Suid Afrikaanse Jagterskonfederasie is dit aangenaam om aan te kondig dat die welbekende prokureur Martin Hood, wat „n deskundige in vuurwapenaangeleenthede, aangestel is om CHASA se Vuurwapen Eienaars Portfolio met regsadvies te ondersteun.

Hierdie is een van die sleutel Portfolios binne die CHASA stal en om die kennis en ervaring van Martin se vermoëns in die span te hê, neem CHASA na „n hoër vlak in ons kapasiteit om die belange van lede te verdedig in hierdie kritieke area van ons aktiwiteite.

Hierdie Portfolio was goed bestuur deur Neil Jones van “Bushveld Conservation Bureau” vir die afgelope aantal jare en met Martin se ondersteuning gekoppel met Neil se lang en toegewyde diens aan CHASA, is hulle nou goed geposisioneer om voort te gaan om huidige vennoot organisasie asook Staatsdepartemente saam te werk, ten einde te verseker dat billike en effektiewe implementering van vuurwapeneienaarskap wetgewing geimplimenteer word. Martin sal ook die rol van hoof woordvoerder vir vuurwapenaangeleenthede vir CHASA vervul en sal binne sy mandaat optree.

Martin is goed ingelig oor die werksaamhede van CHASA se strukture as gevolg van sy vorige hoedanigheid as verteenwoordiger van SAGA op die CHASA Raad in die verlede. Hy is egter nou „n volwaardige Raadslid aangesien hy (CTSASA) Die Kleiduifskietvereniging van SA verteenwoordig en dit stel hom dus beskikbaar om hierdie kritiese ondersteunende rol te vervul wat welkome nuus vir alle CHASA lede behoort te wees asook vuurwapeneienaars in Suid Afrika.

Verdere inligting of versoeke vir onderhoude of kommentaar oor vuurwapenaangeleenthede vanaf die media kan gekanaliseer word na die CHASA Kantoor by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Stephen Palos

stephen palos signature