FOOT EN BONDSIEKTE BESTUUR AREA BEWEGING BEHEER PROTOKOL NR. 2

BEKLOOS-EN-KLOSE-BEHEERMAATREËLS (BKB) VIR KWAZULU NATAL EN LIMPOPO PROVINSIE SIEKTEBESTUURAREAS (DMA).

Hierdie Bewegingsbeheerprotokol is van toepassing op die Siektebestuursgebiede in Kwazulu Natal Provinsie en Limpopo Provinsie, soos verklaar in Staatskoerantkennisgewing No 2075 van 10 Bladsy 2 van 10 Mei 2022, ingevolge die Dieresiekteswet, 1984 (Wet No. 35 van 1984), wat die gebiede insluit soos gespesifiseer in Bylae A van hierdie dokument.

VERWERKTE RESULTATE VAN CHASA SE OPNAME OOR WILDS VLEISEN DIE BETEKENIS DAARVAN

VERWERKTE RESULTATE VAN CHASA SE OPNAME OOR WILDS VLEISEN DIE BETEKENIS DAARVAN

CHASA - Vir Die Vryheid Om Te Jag

The winter chill is in the air and hunting season is around the corner. CHASA is proud to announce the National Hunting Day competition for 7 May 2022. Contact your local CHASA association (see the list in the footer below) for their local event, participate and stand a chance to win a prize sponsored by CHASA.

29 Mei 2020 Dringende Inligting: Gerugte oor die verlenging van die Amnestie tydperk: Die huidige feite

29 Mei 2020 Dringende Inligting: Gerugte oor die verlenging van die Amnestie tydperk: Die huidige feite

CHASA Jeug stel nasionale jagdag bekend - Eerste Saterdag elke Mei

CHASA Jeug stel nasionale jagdag bekend

Die voorkoming van onbedoelde sekondêre loodvergiftiging van die Suid-Afrikaanse aasvoël

Die voorkoming van onbedoelde sekondêre loodvergiftiging van die Suid-Afrikaanse aasvoël

18 Mei 2020 Opname resultate oor Wildsvleis

18 Mei 2020 Opname resultate oor Wildsvleis

CHASA Aanbieding - Die voorkoming van onbedoelde sekondêre loodvergiftiging van die Suid-Afrikaanse aasvoël

Suggested Management of RemainsSuggested Management of Remainsof Harvested Game on Game Farms,at Culling Operations andat Vulture Restaurants - Extended Farmers Guide

A NATSHOOT & CHASA CONSERVATION PROJECT

14 Mei 2020 Nationale Staatskoerant No 43323 Vol 659

14 Mei 2020 Nationale Staatskoerant No 43323 Vol 659

12 Mei 2020 CHASA Dagbestuur skrywe i.v.m die Jagseisoen onder Vlak 4

12 Mei 2020 CHASA Dagbestuur skrywe i.v.m die Jagseisoen onder Vlak 4

Brief van CHASA uitvoerende hoof en Exco met betrekking tot Staatskoerant 43564 van 28 Julie 2020

Brief van CHASA uitvoerende hoof en Exco met betrekking tot Staatskoerant 43564 van 28 Julie 2020

CHASA Wilde Vleis Opname Openbare Resultate

CHASA Wilde Vleis Opname Openbare Resultate

2020 April 21, CHASA Advice relating to Hunting Culling & Problem Animal Control Activities during Covid19 Lockdown period

2020 April 21, CHASA Advice relating to Hunting Culling & Problem Animal Control Activities during Covid19 Lockdown period