1. Terme
Deur toetrede tot die webtuiste, kom u ooreen om gebind te wees deur die webtuiste se Bepalings en Voorwaardes van gebruik, alle toepaslike wette en regulasies, en stem u in dat u verantwoordelik is vir die nakoming van enige toepaslike plaaslike wette.  Indien u nie met enige van hierdie voorwaardes saamstem nie, word u gebruik en toetrede tot hierdie werf verbied.  Die materiaal in hierdie webtuiste word beskerm deur toepaslike kopiereg en handelsmerk wetgewing.

2. Gebruikslisensie
a. Toestemming word verleen vir die aflaai van een afskrif van die dokumente (inligting of sagteware) op CHASA se webtuiste vir persoonlike, nie-kommersiële kortstondige besigtiging.  Hierdie is slegs die toestaan van ‘n lisensie, nie ‘n oordrag van titel nie, en onder geen omstandighede mag u:

i. die materiaal aanpas of kopieer nie
ii. die materiaal gebruik vir kommersiële doeleindes of publieke vertoning(kommersieel of nie-kommersieel) nie
iii. poog om enige sagteware op CHASA se webtuiste te wysig nie
iv. enige aanduidings van kopiereg of eiendoms-notering van materiaal verwyder nie
v. oordrag van materiaal na ‘n ander persoon of enige materiaal by enige ander “server” toonbeeld nie

b. Hierdie lisensie sal outomaties beëindig word indien enige van hierdie beperkings verbreek word en mag deur CHASA self beëindig word. Indien besigting van die material beeindig word of u lisensie opgeskort word, moet alle material in u besit (elektronies of gedruk) vernietig word.

3. Vrywaring   
Alle material op CHASA se webwerf word ‘voetstoots” aangebied. CHASA verskaf geen waarborge, uitgesproke of per implikasie, en herroep en negeer hiemee alle ander waarborge, insluitend onbeperkte, geïmpliseerde waarborge of voorwaardes van verhandeling, geskiktheid vir ‘n spesifieke doel, of nie-oortreding van intellektuele eiendom of ander skending van regte. CHASA verskaf ook geen waarborge en maak geen uitsprake rakende die korrektheid, moontlike resultate of betroubaarheid van die gebruik van enige materiaal op sy internet webtuiste of wat verband hou met met genoemde materiaal of op enige webtuistes gekoppel hieraan.

4. Beperkings
CHASA of sy verskaffers sal op geen wyse aanspreeklik wees vir enige verliese (insluitend, sonder beperking, verliese ten opsigte van verlies van data of wins, of as gevolg van sake onderbreking) wat voortspruit uit die gebruik of onvermoë van gebruik van material wat op CHASA se internet webtuiste verskyn, al is daar mondelings of skriftelik kennis gegee aan CHASA of sy gemagtigde verteenwoordiger van die moontlikheid van sodanige skade. Aangesien sommige magtigings nie voorsiening maak vir beperkings op geïmpliseerde waarborge nie, of beperking van aanspreeklikheid vir voortspruitende of toevallige skades nie, is dit moontlik dat hierdie beperkings nie op u van toepassing is nie.

5. Hersienings en errata
Dit is moontlik dat die material wat op CHASA se webwerf verskyn tegniese foute, tikfoute of fotografiese foute mag bevat. CHASA waarborg nie dat die material op sy webtuiste akkuraat, volledig of op datum is nie. CHASA mag ter enige tyd sonder kennisgewing veranderings aanbring aan die materiaal op sy webtuiste. CHASA verbind homself egter nie daartoe om die material op sy webtuiste op te dateer nie.

6. Skakels
CHASA het nie die skakels na sy webtuiste nagegaan nie en is nie verantwoordelik vir die inhoud van sodanige webtuistes wat met sy webtuiste verbind is nie. Die insluiting van ‘n skakel met sy webtuiste beteken nie dat CHASA die geskakelde webtuiste goedkeur nie. Gebruik van sodaige geskakelde webtuiste geskied op die gebruiker se eie risiko.

7. Tuiste voorwaardes en gebruiks aanpassings
CHASA mag die voorwaardes vir gebruik van sy webtuiste te enige tyd sonder kennisgewing aanpas. Deur gebruik van die webtuiste stem u in om gebind te wees deur die huidige bepalings en voorwaardes.

8. Wetgewing
Enige eis met betrekking tot CHASA se webtuiste sal gereguleer word deur die wette van Suid Afrika, sonder inagneming van sy konflik met ander wetlike bepalings.

Algemene bepalings en voorwaardes van toepassing op gebruik van ‘n webtuiste