CHASA beleid oor Swart Ekonomiese Bemagtiging

CHASA ondersteun ons land se konstitusionele doelwitte met betrekking tot die verbetering van die kapasiteit van voorheen benadeelde individue en ‘n kultuur van diversiteit.

CHASA ondersteun ook die doelwitte van Swart Ekonomiese Bemagtiging.

CHASA is egter ‘n kulturele organisasie wat aan sy lede behoort, en nie winsgewend en erken die realiteit dat om swart ekonomiese bemagtiging te bereik, wyer gekyk moet word as slegs fasette soos aandeelhouding en winsdeling.

CHASA aanvaar as amptelike beleid die volgende doelwitte:

  • Om, met die oogmerk om die skep van verteenwoordigende lidmaatskap te bespoedig, nuwe lede te werf uit histories benadeelde groepe.
  • Om, met die doel om landelike gemeenskappe op te hef, inisiatiewe te bevorder en te befonds wat gemeenskappe wat naby of tussen wilde diere leef in staat stel om op finansiële en ander volhoubare maniere voordele te trek uit bogenoemde diere.
  • Om, met die doel om voorheen benadeelde individue te bemagtig, opleiding van die individue as bewaarders en jagters finansieel te ondersteun.
  • Om, met doel om die laaste 2 punte te ondersteun, die CHASA CERE Foundation te vestig en die stigting te befonds uit lidmaatskap fooie.