CHASA Senior Jag Handleiding

Enige persoon wat graag aansoek wil doen vir ‘n vuurwapen lisensie, moet ‘n opleidingskursus by ‘n geregistreerde/geakkrediteerde opleidingsinstansie voltooi om ‘n bevoegdheidsertifikaat  te bekom.  Hierdie sertifikaat is 'n voorvereiste ingevolge die Wet op die Beheer van Vuurwapens (Wet 60 van 2000) wat in 2004 geïmplimenteer is.

Die CHASA Senior Jagterskursus  was ontwikkel om die wetlike vereistes na te kom en is goedgekeur deur die Sentrale Vuurwapen Register van die Suid Afrikaanse Polisiediens.

Persone wat die CHASA kursus en praktiese skiet toets suksesvol voltooi het (gebruik die hiperskakel vir meer inligting) kan aansoek doen vir Toegewyde Jagters-status wat toelaat dat ‘n persoon meer as vier vuurwapens, soos deur die wet bepaal, mag besit.  ‘n Persoon kan dan ook aansoek doen vir Toegewyde Sportskiet Status  (gebruik die hiperskakel om CHASA Sportskiet inligting te besigtig).

Hierdie kursus word op ‘n gereelde basis aangebied deur lidverenigings. Verdere inligting rakende kostes ens. kan verkry word deur enige van die verenigings te kontak wat op die webwerf aangedui word.