CHASA Senior Jag Handleiding

Enige persoon wat graag aansoek wil doen vir ‘n vuurwapen lisensie, moet ‘n opleidingskursus by ‘n geregistreerde/geakkrediteerde opleidingsinstansie voltooi om ‘n bevoegdheidsertifikaat  te bekom.  Hierdie sertifikaat is 'n voorvereiste ingevolge die Wet op die Beheer van Vuurwapens (Wet 60 van 2000) wat in 2004 geïmplimenteer is.

Die CHASA Senior Jagterskursus  was ontwikkel om die wetlike vereistes na te kom en is goedgekeur deur die Sentrale Vuurwapen Register van die Suid Afrikaanse Polisiediens.

Persone wat die CHASA kursus en praktiese skiet toets suksesvol voltooi het (gebruik die hiperskakel vir meer inligting) kan aansoek doen vir Toegewyde Jagters-status wat toelaat dat ‘n persoon meer as vier vuurwapens, soos deur die wet bepaal, mag besit.  ‘n Persoon kan dan ook aansoek doen vir Toegewyde Sportskiet Status  (gebruik die hiperskakel om CHASA Sportskiet inligting te besigtig).

Hierdie kursus word op ‘n gereelde basis aangebied deur lidverenigings. Verdere inligting rakende kostes ens. kan verkry word deur enige van die verenigings te kontak wat op die webwerf aangedui word.

Baanbeampte kursus

Lede van verenigings kan die baanbeampte kursus voltooi deur hul lidvereniging.  Na suksesvolle voltooiing van die kursus sal ‘n CHASA sertifikaat en  kenteken aan die lid uitgereik word.

Boogjag Kursus

Die CHASA Boogjag Vaardigheidskursus is in 2003 ontwikkel en word aangebied aan lede wat boogjagters wil word.  Die kursus word erken deur provinsiale owerhede en verleen toegang tot boogjag in terme van wetgewing soos voorgeskryf deur 'n provinsie.  Lidverenigings van CHASA kan genader word vir verdere inligting en kostes.

Die Suid Afrikaanse Meetsisteem vir Jagtrofees

Lede wat Amptelike Meters wil word moet ‘n trofee meetkursus deurloop. Hierdie kursus is ontwikkel en bekendgestel op 7 November 1986.  Lede wat hierdie kursus suksesvol voltooi het, sal ‘n CHASA sertifikaat en kenteken ontvang en sy/haar naam sal bygevoeg word by die lys van amptelike meters wat deur die CHASA kantoor bygehou word. Verdere inligting rakende kostes ens. kan verkry word by lidverenigings van CHASA.

Junior Jag

CHASA bied ook opleidingskursusse aan vir Junior Jagters.  Die opleiding bestaan uit twee modules:  die eerste module vir juniors wat op laerskool is en ‘n gevorderde module vir senior leerlinge wat op hoërskool is.  Hierdie kursusse is beskikbaar by die CHASA kantoor en word aangebied op lidvereniging vlak.  Die voordeel verbonde aan suksesvolle voltooiing van hierdie kursus, is dat junior lede hul Toegewyde Jagter-status kan verwerf wat hom/haar in staat sal stel om aansoek te doen vir sy/haar vuurwapenlisensie.  Na suksesvolle voltooiing van hierdie kursus, sal die lid ‘n sertifikaat en kenteken ontvang.